Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Mevzuat

MEVZUAT NOMEVZUAT ADI
2709Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
657Devlet Memurları Kanunu
1721Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanun
2548Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar Ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun
2802Hakimler ve Savcılar Kanunu
3713Terörle Mücadele Kanunu
4301Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumuna İlişkin Bazı Mali Hükümlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
4675İnfaz Hakimliği Kanunu
4681Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu
4769Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Eğitim Merkezleri Kanunu
5237Türk Ceza Kanunu
5252Türk Ceza Kanununun Yürürlülük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
5271Ceza Muhakemesi Kanunu
5275Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
5320Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlülük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
5326Kabahatler Kanunu
5352Adli Sicil Kanunu
5395Çocuk Koruma Kanunu
5402Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu
1Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
4Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
28.05.1981Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinde Görev Yapan Personelin Ödüllendirilmesine Dair Yönetmelik
01.11.1997Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliği
07.08.2001Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Yönetmeliği
10.07.2003Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği
04.05.2004Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
04.05.2004Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
04.05.2004Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Aday Memurları Yetiştirme Yönetmeliği
04.05.2004Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Hizmet Öncesi Eğitim Yönetmeliği
05.07.2004Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Öğrenci Disiplin, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği
05.07.2004Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Öğrenci Sicil, Sicil Amirleri ve Ödül Yönetmeliği
17.06.2005Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik
17.06.2005Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik
13.07.2005Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmelik
26.10.2005Hükümlü ve Tutuklular ile Ceza İnfaz Kurumları Personelinin İaşe Yönetmeliği
28.10.2005Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
27.12.2005Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarının İdare ve İhale Yönetmeliği
29.12.2005Ceza İnfaz Kurumları Personeli ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Öğrencilerinin Kıyafet Yönetmeliği
24.12.2006Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usûl Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
02.09.2012Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği
05.03.2013Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği
12.03.2013Denetimli Serbestlik Müdür ve Müdür Yardımcılığına Atama Yönetmeliği
30.03.2013Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik
28.06.2013Hükümlü ve Tutuklulara Yakınlarının Ölümü veya Hastalığı Nedeniyle Verilebilecek Mazeret İzinlerine Dair Yönetmelik
26.07.2016Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlardan Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik
05.04.2017Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği
29.03.2020Ceza İnfaz Kurumlanın Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik
29.12.2020Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri İle Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik
Adres

Demirciler Mah. İsmail Gür Caddesi No:31/1 Gerede/BOLU

Telefon

0(374) 320 20 08 - 0(374) 320 20 09 - 0(374) 320 20 10

Belgegeçer: 0(374) 320 20 13

E-Posta

gerede.ltkcikisaretadalet.gov.tr